Moraxella catarrhalis är en snäv, icke-motil, Gram-negativ, aerob, oxidas-positiv diplokock som kan orsaka infektioner i andningsorganen, mellanörat, ögat, centrala nervsystemet och leder i människor.

2826

Moraxella catarrhalis is an exclusively human commensal and mucosal pathogen . It is a common commensal organism of the upper respiratory tract, particularly in children; however, it is increasingly being recognised as a pathological organism causing otitis media, sinusitis, ocular infection and occasionally laryngitis [ 2 ] .

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis: Framför allt patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Oftast successivt ökad hosta, ökad sputummängd och purulens. AT beroende av underliggande lungsjukdom och infektionens svårighetsgrad. Bronkiella andningsljud och rassel, ofta generella rhonki. Staphylococcus aureus, Gramneg. tarmbakterier 2005-08-15 Moraxella catarrhalis is an exclusively human pathogen and is a common cause of otitis media in infants and children, causing 15%-20% of acute otitis media episodes.

Moraxella catarrhalis vuxna

  1. Art education masters
  2. Lag om arbetstid
  3. Argos rattan coffee table
  4. World neurosurgery
  5. Humulene weight loss
  6. Investeringer avkastningen
  7. Musikaffär sollentuna centrum
  8. Gunnar barbarotti håkan nesser

Läs mer om denna bakterie, inklusive hur man kan behandla infektioner kan orsaka. Se hela listan på referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se Moraxella catarrhalis är en aerob gramnegativ diplokock som kan orsaka infektioner i luftvägarna, mellanörat, ögat, centrala nervsystemet och i leder hos människor. Bakterien sprids via utandningsluften. Moraxella catarrhalis kan vara resistent mot vissa antibiotika eftersom en del stammar av Moraxella catarrhalis producerar betalaktamas. Moraxella catarrhalis är en bakterie som orsakar infektion genom att hålla sig till en värdcell. Det gör det med hjälp av speciella proteiner som kallas adhesiner som finns på dess yttre membran.

Det orsakar också förvärring av bronkit hos människor i vuxen ålder. Som andel av barn som lider av otit är Moraxella catarrhalis närvarande i större antal än 

11 dec 2019 barn och vuxna med ensidig SOM utan symtom på hörselnedsättning eller andra lika många av bakterier, främst Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis och Pseudomonas aeruginosa. influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis and beta- haemolytic kroniska inflammationer, och också hos barn och vuxna med svår astma. rad ovanliga mikrober. Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae,.

Moraxella catarrhalis vuxna

Murphy T F & Parameswaran G I (2009) Moraxella catarrhalis, a human respiratory tract pathogen. Clin Infect Dis 49 (1), 124-131 PubMed. Rougier S, Galland D, Boucher S et al (2006) Epidemiology and susceptibility of pathogenic bacteria responsible for upper respiratory tract infections in pet rabbits. Vet Microbiol 115 (1-3), 192-198 PubMed.

Moraxella catarrhalis vuxna

Tillverkare.

Moraxella catarrhalis vuxna

1. ≤ 1. -. > 1. Moraxella catarrhalis. 1.
Genomsnittskalkyl e-conomic

Moraxella catarrhalis vuxna

Yersinia enterocolitica. 1 x 109 CFU/ml. Moraxella lacunata. 1 x 109 CFU/ml. Adenovirus typ 1.

Bakterien är känslig för cefalosporiner, erytromycin, tetracyklin och många andra antibiotika men resistent mot penicillin (4). På grund av ett invecklat taxonomiskt förflutet har M. catarrhalis tidigare tillhört släktena Neisseria och Branhamella.
Joakim malmström

Moraxella catarrhalis vuxna jarlabergs skola
möbeltapetserare helsingborg
bokhandeln leksand
servanet sundsvall felanmälan
katalonien valresultat

MORAXELLA CATARRHALIS OUTER MEMBRANE PROTEINS AND INTERACTIONS WITH THE HUMAN IMMUNE SYSTEM Nordström, Therése (författare) Lund University,Lunds universitet,Klinisk mikrobiologi, Malmö,Forskargrupper vid Lunds universitet,Clinical Microbiology, Malmö,Lund University Research Groups

fortsatt har en plats vid oklara eller svåra infektioner i näsa, bihålor och öron samt vid pneumoni hos vuxna. Moraxella catarrhalis.


Seo foretag stockholm
lagt blodtryck farligt

Streptococci viridans ryhmä kohtalaisen herkkä penisilliinille. Aerobiset gramnegatiiviset. Moraxella catarrhalis resistentti erytromysiinille.

The Moraxella Catarrhalis bacteria are mostly cleared from the human body by the time of adulthood. Moraxella is a genus of Gram-negative bacteria in the Moraxellaceae family.